Futura Atrium, Donkergroen, photo 1

Donkergroen
De Riemsdijk 8
Tiel, Gelderland 4004LC
Netherlands
http://www.donkergroen.nl

Futura Atrium
Date of completion: May 2015
Role of company:

  • Design/concept
  • Execution/construction
  • Maintenance

The new residential complex Futura ASR property is the most sustainable living experience in the Netherlands. Natural sources: light, air and water play a leading role in the building. The atrium begins to warm up in the summer and this heat is used in the winter to partially heat up the building. The heating and ventilation works based on heat recovery. Due to its excellent insulation there is an efficient energy use with low energy costs.

Sustainability Performance BREEAM (very) good

Futura is the first project in the Netherlands with a BREEAM certificate for new design which has been classified as (very) good. BREEAM stands for Building Research Establishment Environmental Assessment. Even rainwater is not discharged into the sewer, but collected in a neighboring pond.

Role of Donkergroen

Donkergroen was involved in draft phase and designed Atrium plus the outside area. Based on Design & Construct was this created within the given budget. The green design has made a very positive contribution to the graduating certificate.

Benefits BREEAM-NL

Green Financing (MIA VAMIL), reduce operational costs and measures sustainability and health of users.

High quality thanks to chain cooperation

Futura is the evidence that through cooperation between various chain partners can be achieved a high level of quality and sustainability.

Futura

Het nieuwe wooncomplex Futura van ASR Vastgoed is de meest duurzame woonervaring van Nederland. Natuurlijke energiebronnen: licht, lucht en water vervullen een hoofdrol in het gebouw. Het atrium vangt in de zomer warmte op waarmee Futura in de winter deels verwarmt wordt. Ook de vloerverwarming en de ventilatie werken op basis van warmterecycling. Door de zeer goede isolatie is er een efficiënt energie gebruik en zijn er lage energiekosten.

Duurzaamheidsprestatie BREEAM-NL (very) good

Futura heeft als eerste project in Nederland een BREEAM-NL certificaat nieuwbouw ontwerpfase kwalificatie (very) good gekregen. BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment. Ook wordt hemelwater niet op het riool geloosd, maar in een naastgelegen vijver geborgen.

Rol Donkergroen

Al in de ontwerpfase is Donkergroen betrokken geweest bij de groene inrichting van het Atrium en het buitenterrein. Op basis van Design & Construct is de opdracht binnen taakstellend budget uitgevoerd. De groene inrichting heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan het behalend van het certificaat.

Voordelen BREEAM-NL

Groenfinanciering (MIA VAMIL), operationele kosten reduceren en meetbaar maken duurzaamheid en gezondheid gebruikers.

Hoge kwaliteit mede dankzij ketensamenwerking

Futura is het bewijs dat door samenwerking tussen verschillende keten partners een hoog duurzaamheid en kwaliteitsniveau bereikt kan worden.

Futura Atrium, Donkergroen photo 2
Futura Atrium, Donkergroen photo 3
Futura Atrium, Donkergroen photo 4

Vote for this project with a Tweet, Like or Share.

The project liked and shared most will win the Public Prize.

subscribe to our newsletter

and stay up to date on our activities.