Liberty Global, Copijn photo 1

Copijn
P.O. Box 9177
350 GD Utrecht
Netherlands
http://www.copijn.nl/

Interior Landscaping Liberty Global
Date of completion: December 2014
Role of company:

  • Design/concept
  • Execution/construction
  • Maintenance

Situation
Liberty Global has asked Copijn Groenaanleg en beheer to participate in the restructuring of its office complex on Schiphol-Rijk. Liberty Global had the choice to either build a new head office, which also meant relocating, or to completely renovate the four existing buildings from the inside. The choice was made to renovate the buildings.

Task
It is important to Liberty Global that the staff’s work surroundings are pleasant and attractive. It must be an agreeable place to work, so Liberty Global also wanted to create homely and inspiring spaces. The renovation of the different buildings was executed in phases, over the period of two years. This resulted in many divided tasks and made-to-measure jobs at the locations.

Specifics
Copijn has a combined task for advice & design, supply and maintenance. Copijn has made an important contribution to the new entrance, the atrium, the restaurant, the greenhouse and the various work spaces. This varies from a small flower box to a 65 m2 Copijn Wonderwall® in the restaurant. Finally, a new greenhouse of 150 m2 was built on the parking deck. Here, people can have an informal lunch or meeting under the green canopy of climbing plants. Copijn has also supplied the indoor plants for several of the four buildings’ floors.

 

Binnenbeplanting Liberty Global

Situatie
Liberty Global heeft Copijn Groenaanleg en beheer gevraagd mee te werken aan de herinrichting van het kantorencomplex op Schiphol-Rijk. Liberty Global stond voor de keuze om een nieuw hoofdkantoor te bouwen en dus te verhuizen of de vier bestaande panden geheel van binnen te renoveren. De keuze werd gemaakt om de panden te renoveren.

Opgave
Liberty Global vindt het belangrijk dat de werkomgeving voor het personeel aangenaam en sfeervol is. Het moet prettig zijn om hier te werken en daarnaast wilde Liberty Global ook huiselijke en inspirerende ruimtes creëren.  De renovatie van de verschillende panden is fasegewijs uitgevoerd, in een tijdsbestek van twee jaar. Dat resulteerde in veel deelopdrachten en maatwerk op de locaties.

Invulling
Copijn heeft een gecombineerde opdracht voor advies & ontwerp, levering en onderhoud. Copijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe entree, het atrium, het restaurant, de kas en de verschillende werkruimtes. Dat varieert van een kleine plantenbak tot een 65 m2 Copijn Wonderwall® in het restaurant. Tenslotte is er op het parkeerdek een nieuwe kas gebouwd van 150 m2. Hier kan men op een informele manier lunchen of overleggen onder het groene bladerdak van de klimplanten. Copijn heeft ook de binnenbeplanting verzorgd voor meerdere etages binnen de vier gebouwen.

Liberty Global, Copijn, photo 2
Liberty Global, Copijn, photo 3
Liberty Global, Copijn, photo 4

This project won the EILO Award 2015

 

subscribe to our newsletter

and stay up to date on our activities.